اخبار

آخرین خبرهای سایتحضور شمارادرهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 17-14 مهرماه 96 سالن 38 خیر مقدم عرض مینماییم
تاریخ درج خبر : 96/06/26

 شرکت همکار تامین یدک نماینده شرکت  antec  در ایران میباشد

تاریخ درج خبر : 95/02/31

شرکت همکار تامین یدک نماینده رسمی و دائم VAHLE در خدمت صنعتگران ایران میباشد

تاریخ درج خبر : 94/09/12

شرکت مهندسی بازرگانی همکار تامین یدک به شما مدیران صنعت و صنعتگران واساتید و عموم مردم که ازغرفه این شرکت در  نمایشگاه صنعت تهران بازدید مینمایید خیر مقدم عرض مینماید.

تاریخ درج خبر : 94/07/10

مشاوره و تامین باطری های صنعتی هاوکردر کوتاهترین زمان ممکن و ضمانت حداکثر

تاریخ درج خبر : 93/08/14

راه اندازی دستگاه MDRB با نرم افزار Daisy V8.6 در صنعت لاستیک کویر تایر بدست متخصصان این شرکت در تیرماه 1393 انجام پذیرفت.

تاریخ درج خبر : 93/05/10