محصولات

قطعات یدکی صنعت فولاد

دتکتور

این تجهیزات در صنایع فولادسازی ، گندله سازی ، کوره و احیا و انواع آسیاب های صنعتی کاربرد گسترده ای دارد  

کولرهای صنعتی و قطعات

این تجهیزات در صنایع فولادسازی ، گندله سازی ، کوره و احیا و انواع آسیاب های صنعتی کاربرد گسترده ای دارد  

مشعل

این تجهیزات در صنایع فولادسازی ، گندله سازی ، کوره و احیا و انواع آسیاب های صنعتی کاربرد گسترده ای دارد  

کمپرسور

این تجهیزات در صنایع فولادسازی ، گندله سازی ، کوره و احیا و انواع آسیاب های صنعتی کاربرد گسترده ای دارد